Допуна листе примљених ученица за Дом ученика

У оквиру преосталих расположивих места примљени су кандидати из осетљивих група

  1. Славковић Горан Јелена
  2. Величковић Синиша Емилија
  3. Стојковић Радојица Драгица
  4. Обрадовић Зоран Катарина

и до пуног капацитета прва са листе чекања

  1. Кандић Божидар Милица.

             Потписивање уговора  од стране родитеља – старатеља и усељавање у Дом биће 31.08. 2017. год. од 14:00 до 20:00. Родитељски састанак биће одржан у 16:00 у Зеленој сали.         

Приликом усељавања у Дом, ученик је дужан да достави лекарско уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за боравак у установи колективног смештаја, не старије од 15 дана и уплатницу за месец септембар

(Цена Дома је 5358,00 динара; Жиро рачун: 840-272666-34).

УЧЕНИЧКЕ КАРТИЦЕ

Ученице су у обавези да поседују ученичку идентификациону картицу.

– Израда нове ученичке картице износи 700,00 динара.

– Продужење картице која је неоштећена и није старија од 2 године износи 249,00 динара.

Уплата за картицу врши се на исти жиро рачун.

 

 

 Директор

 Славица Јанковић ср

Comments are closed.