Коначна ранг листа кандидата за Дом ученика школске 2016/17. године

РАНГ ЛИСТА

Кандидати из осетљивих друштвених група који нису добили смештај у првој расподели, имају право да од 22. до 26. августа 2016. поднесу захтев уз прописану документацију за посебно рангирање у оквиру наменски опредељених капацитета установе.

Потписивање уговора од стране родитеља – старатеља и усељавање у Дом биће 31.08. 2016. год. од 14:00 до 20:00.

Приликом усељавања у Дом, ученик је дужан да достави лекарско уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за боравак у установи колективног смештаја, не старије од 15 дана и уплатницу за месец септембар.

Comments are closed.