Дигитално насиље – превенција и реаговање

Приручник Дигитално насиље – превенција и реаговање намењен је ученицама и ученицима, наставницама и наставницима, родитељима, као и свима који раде на заштити деце и младих од насиља, злостављања и занемаривања.
Континуиран развој информационо-комуникационих технологија, као и све већа доступност интернета младима, омогућили су нове видове учења, забаве, комуницирања, али и нове врсте ризика и насиља. Стога су последњих година, поготову на међународном плану, покренуте бројне иницијативе којима се регулишу права деце и младих у дигиталном свету.
Иако знамо да коришћење интернета може да има позитиван утицај на целокупни развој младих, омогућавајући им стицање дигиталних вештина неопходних за живот у 21. веку, чињеница је да младима недостају вештине конструктивног коришћења интернета и заштите од потенцијалних ризика и насиља на интернету.
Како је дигитална комуникација готово свакодневни вид комуникације данашњих ученика и ученица, важно је да разумемо на које све начине, и под којим условима, дигитално насиље може да остави озбиљне емоционалне, психичке и социјалне последице на све особе које су му изложене.
У овом приручнику циљ нам је да сагледамо како све особе које су укључене у образовно-васпитни процес могу да допринесу безбедности ученика/ца на интернету и да буду адекватна подршка и ослонац за преузимање одговорности ученика/ца за сопствено понашање и репутацију на интернету.
Приручник можете преузети овде.

S.O.S. телефон Министарства просвете, науке и технолошког развоја 0800 200 201

https://www.facebook.com/BirajReciHejtSpreci

Comments are closed.