Здравствени неговатељ

Образовни профил: Здравствени неговатељ

Од школске 2019/20. године у школи се образује и нови образовни профил у трогодишњем трајању по новим наставним методама – здравствени неговатељ.

Зашто баш ово занимање?

По завршеном трогодишњем образовању здравствени неговатељ добија дужности – стручне компетенције:

  • Спровођење хигијене и исхране болесника и функционално зависних особа у кући, здравственим и социјалним установама;
  • Посматрање здравственог стања, уочавање промена код болесника и функционално зависних особа и пружање прве помоћи;
  • Примена прописане терапије у кућним условима, здравственим и социјалним установама;
  • Спровођење физичке припреме болесника и функционално зависних особа за дијагностичко-терапијске процедуре.
Трајање школовања

За ово занимање школовање траје три године.

Настава

Наставни план и програм овог образовног профила конципирани су тако да 40% наставе чине часови вежби у школи и наставним базама, што омогућава да ученик стекне добро знање и усвоји вештине за квалитетно и компетентно обављање свих процедура из домена неге болесника и функционално зависних особа.

Могућности

Здравствени неговатељ негује немоћне, непокретне и слабо покретне пацијенте. Посао подразумева намештањe кревета, мењање постељине, помоћ непокретнима при промени положаја тела у кревету, помоћ при устајању, одласку до тоалета, храњење, облачење, купање, умивање и одржавање пацијентове околине. Неговатељ прати пацијенте на прегледе или их изводи у шетњу. Посао обавља по упутству и уз надзор лекара и медицинских сестара. Може да раде у болницама, домовима за стара лица и сличним установама.

 

Comments are closed.