Медицинска сестра – васпитач

Образовни профил: Медицинска сестра – васпитач

За сваку државу млади су њен највећи ресурс. Знајући да се личност појединца у великој мери формира у раном детињсту, неопходно је да са најмлађима раде прави, потпуно обучени и оспособљени професионалци. Образовни профил медицинска сестра – васпитач подразумева рад са децом узраста од прве до треће године. Поред бриге о здрављу деце, постоји и важан педагошки аспект овога посла.

Зашто баш ово занимање?

Током школовања медицинска сестра – васпитач стиче класична знања из области медицине и стручна знања из области предшколске дечје психологије и опште психологије, дечје књижевности и музичке уметности код деце ранијег узраста, која јој омогућавају да квалитетно и одговорно обави свој посао. Професија медицинске сестре – васпитача гарантује радну испуњеност, креативност и радост у раду са децом.

Трајање школовања

За ово занимљиво занимање школовање траје четири године.

Могућност запошљавања

По завршетку овог образовног профила у нашој школи полазници могу одмах почети са радом у одговарајућој предшколској установи или наставити школовање на неком од факултета јер им завршетак овог образовног профила омогућава стицање четвртог степена стручне спреме.

Comments are closed.