Медицинска сестра – техничар

Образовни профил: Медицинска сестра - техничар

      Медицинска сестра – техничар je најстарији смер у школи кojи омогућава стицање образовања изучавањем општих и образовних предмета.

      Meдицинске сестре – техничари по добијању звања могу да раде на скоро свим одељењима и местима у области здравствене и социјалне заштите.

Зашто баш ово занимање?
  • Лично задовољство да си у могућности да помогнеш другима;
  • Развијање позитивних особина личности;
  • Коришћење знања из многих предмета и области;
  • Могућност сталног усавршавања;
  • Алтернатива за будућност, за тебе и твоју породицу;
  • Тимски рад на високом нивоу.
    Неће бити лако: напоран посао, рад по сменама, рад у време викенда, празника…
Трајање школовања

За ово одговорно и озбиљно занимање школовање траје четири године.

Наставници

Поред општеобразовних предмета ученици имају и стручне предмете чију наставу изводе доктори медицине, доктори медицине – специјалисти, психолози и наставници здравствене неге са завршеном вишом, високом медицинском школом или специјализацијом. Теоријску наставу из стручних предмета изводе лекари који годинама својим знањем и трудом освајају награде на републичким такмичењима из анатомије и физиологије.

Настава

 Настава се одвија у учионицама школе, савремено опремљеним школским кабинетима за здравствену негу или у здравственим установама (Клинички центар Крагујевац, Дом здравља, Дом за старе, Дом за децу без родитељског старања, Дом за децу ометену у развоју, Центар за рехабилитацију). У учионици се ради и учи са целим одељењем, а на пракси су ученици подељени по групама. На практичној настави увежбавају се и стичу знања и прва искуства из разних области. Некада буде и тешко, али моћ повратне позитивне реакције, осмех и захвалност болесника  учини да  увек заборавимо на умор и напор.

Ваннаставне активности

Током школовања не учи се само оно што се мора у оквиру редовне наставе већ има много секција које су стручне: Секција прве помоћи, Секција реалистичког приказа повреда и обољења, Секција здравственог васпитања, секције за анатомију, психологију, биологију, хемију. Ученици самостално организују хуманитарне акције, баве се разним спортовима, учествују у позоришним представама које се осмишљавају и организују у школи, чланови су Ученичког парламента, школских компанија и других школских тимова.
Сви заједно посећујемо позоришта и биоскопе. Идемо и на екскурзију по Србији и по свету.

Могућност запошљавања

По завршетку школовања медицинске сестре – техничари се запошљавају у домовима здравља, клиникама, болницама, при кућној нези и лечењу, у државним и приватним здравственим институцијама код нас и у свету.

Могућност даљег образовања

Са диполомом наше школе можете се са лакоћом уписати на: високе школе и академске студије из области здравствене неге, Медицински факултет, Стоматолошки факултет, Факултет физичке културе, Фармацеутски факултет, скоро све факултете природног и друштвеног усмерења, као и факултете уметности.

Comments are closed.