Лабораторијски техничар

Образовни профил: Лабораторијски техничар

  У нашој школи ученици овог смера у оквиру четворогодишњег школовања стичу знања и вештине које вам омогућавају рад у различитим медицинским лабораторијама, као што су: биохемијске, хематолошке и микробиолошке.

Зашто баш ово занимање?

Лабораторијски техничар мора бити одговоран, прецизан, предан послу.

Припремате се за рад са биолошким материјалом, за шта је потребна спретност, знање и прецизност, а што подразумева директан контакт са пацијентима при узимању материјала за анализу. Такође, овај посао карактерише све већа аутоматизација и модернизација, па он захтева и већи ниво информатичких знања.

Трајање школовања

За ово одговорно и озбиљно занимање школовање траје четири године.

Настава

Поред теоријских и практичних знања која стичу у школи, стручну оспособљеност за рад добијају и у наставним базама у Клиничком центру Крагујевац, Институту за јавно здравље Крагујевац и Заводу за здравствену заштиту радника „Застава“, где практичним радом потврђују стечена знања у школи.

Могућности

По завршетку овог смера, наши ученици стичу четврти степен стручне спреме, па се осим запослења након завршене школе могу определити и за упис на одговарајући факултет.

Comments are closed.