Фармацеутски техничар

Образовни профил: Фармацеутски техничар

Фармацеутски техничар у оквиру свога посла обавља радње везане за припрему и издавање лекова, контакт са муштеријама и администрацију у оквиру апотеке.

Зашто баш ово занимање?

Посао је одговоран, захтева преданост и велико практично знање. Фармацеутски техничар брине о људском здрављу, а посредно и о људском животу. Ученици овог смера стичу теоријска знања и стручну оспособљеност за рад у апотекама, велетрговинама и фабрикама лекова.

Завршетком школовања, ученици располажу вештинама и знањем, а то су:

  • Израда лековитих препарата за спољну употребу,
  • Пријем и смештај робе у апотекама,
  • Учешће у администативним пословима.
Трајање школовања

Редовно школовање траје четири године.

Настава

Настава се обавља у учионицама, школским лабораторијама и наставним базама ван школе.

Могућност даљег образовања

Наставак школовања може бити на великом броју виших школа и факултета (Фармацеутски, Медицински, Стоматолошких, Природно-математички, Виша медицинска школа).
Запошљавање је могуће у свим установама професионалне фармације (апотеке, биљне апотеке, погони за израду дијететских и макробиотичких препарата).

 

Comments are closed.