Школа данас

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СЕСТРЕ НИНКОВИЋ“ ДАНАС

Медицинска школа са домом ученика „Сестре Нинковић“ данас образује кадрове здравствене струке. Школске 2015/16. године у школи се образују ученици за следећа занимања:

– медицинска сестра-техничар
– педијатријска сестра-техничар
– медицинска сестра-васпитач
– зубни техничар
– фармацеутски техничар
– лабораторијски техничар
– од шк. 2003/04.год. у школи се почело са реализацијом огледног програма за медицинске сестре-техничаре, тако да је школске године 2011/12. матурирала шеста генерација ученика по овом програму.

Огледни програм се нешто разликује од класичног програма за медицинске сестре-техничаре. Повећан је број часова практичне наставе, програми се реализију по модулима, у одељењу је само 20 ученика, уведена је феријална пракса и нешто другачија матура. Овај програм се приближио стандардима у школовању медицинских сестара у ЕУ.
У саставу школе је и Дом за ученице које се школују у Медицинској школи, са капацитетом од 134 лежаја.
Медицинска школа спада у ред добро опремљених школа здравствене струке. Располаже са 15 учионица, 8 кабинета (2 за негу болесника, 2 за зубну технику, 1 за анатомију и биологију, 2 за информатику и 1 за прву помоч). Практичне вежбе и блок настава из стручних предмета одвијају се на одељењима КБЦ-а, у биохемиској лабораторији КБЦ-а и у хемијској лабораторији у Првој техничкој школи и у Фармацеутској установи. Школа нема фискултурну салу, па користи велику друштвену салу за реализацију наставе физичког васпитања. Школска библиотека располаже са преко 1300 наслова из области лепе књижевности, стучних и научних области.
У циљу што боље безбедности ученика, школа је опремњена виде-надзором, а за безбедност Дома брину и ноћни чувари.
Школа ради у две смене: у преподневној смени настава се реализује за ученике I и II разреда, а у послеподневној за ученике III и IV разреда. Настава вежби и блок настава организовани су у преподневној смени.
Иако наши ученици имају и теоретску наставу и наставу вежби, уз добру организацију остане им времена да се баве и другим ваннаставним активностима, да учествују на разним такмичењима, како спортским тако и из различитих области науке, на којима су и ове шк. године освојили значајне успехе. 
Интересовање за упис у нашу школу је и даље веома велико и превазилази просторне могућности, те не пружа могућност за упис вечег броја одељења. Због строге селекције у ову школу се уписују ученици са великим бројем бодова, па преко 80% ученика уписаних у нашу школу је осми разред завршило са одличним или врлодобрим успехом.

Comments are closed.