Администрација

ЗАПОСЛЕНИ НА АДМИНИСТРАТИВНО-КЊИГОВОДСТВЕНИМ
И НА ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКИМ ПОСЛОВИМА У ШКОЛИ И ДОМА

 

Миловановић М. Мира, дипл. правник.
Секретар школе и дома,
Тодоровић З. Снежана, дипл. еконпмиста.
Шеф рачуноводства,
Савић К. Љиљана, дипл. економиста.
Дипл. економиста у дому,
Јанићијевић М. Драган, сред. економ. школа.
Економ школе,
Видић В.Биљана, сред.економ.школа.
Референт за ученички стандард,
Адам С. Миливојевић, виша зуботехничка школа.
Магационер са 50% и радник на одржавању са 50% радног времена,
Сретеновић З. Нина, гимназија.
Финансијско-књиговодствени радник,
Степановић М. Марија, дипломирани економиста – мастер.
Финансијско-књиговодствени радник,
Јанићијевић У. Жељка, правник,
Јанићијевић Д. Урош, средња техничка школа.
Радник на одржавању,
Петровић З. Весна, ССШ III степен.
Шеф кхиње,
Јанковић М. Родна, ССШ III степен.
Куварица,
Пашић М. Катарина, ССШ V степен.
Куварица,
Дрманић М. Љиљана, ССШ V степен.
Куварица,
Ђорђевић Ж. Милосав, ос.школа.
Помоћни радник,
Радомировић Р. Слађан, столар III степен.
Домар,
Лукић З. Ивица, ос. школа.
Помоћни радник,
Петровић М. Славица, гимназија.
Вешерка,
Тодоровић Славица, ос.шк.
Спремачица,
Таков М. Слађана, виша економ. школа.
Спремачица,
Срећковић М. Оливера, ос.шк.
Спремачица,
Савић Д. Снежана, сред. екон. школа.
Спремачица,
Дамњановић Д. Драгана, сред. екон.школа.
Спремачица,
Арсов Д. Весна, сред. машинска школа.
Спремачица,
Алексић Д. Славица, сред.екон. школа.
Хигијеничар,
Ристић А. Снежана, машинско-техничка школа.
Спремачица,
Раденковић Р. Слађана, сред.машинска школа.
Хигијеничар,
Сетефановић П. Драгица, ос.школа.
Спремачица,
Савић Ж. Биљана, ССШ.
Спремачица,
Живковић В. Слађана, ССШ.
Спремачица,
Крунић В. Вицко, В.К. електричар.
Хигијеничар,
Петровић М Марија, фризер.
Спремачица,
Стефановић Р. Марија, фризер.
Хигијеничар,
Белоица М. Горица, конфекционар.
Хигијеничар,
Красић С. Рада, . стажаметалоглодач.
Спремачица
Васовић Б. Биљана, пољопривредни. тех.

Comments are closed.